Bộ sưu tập này bao gồm 100 tài liệu quảng cáo thương mại và tờ rơi khác nhau ở định dạng vector, có sẵn để tải xuống ở định dạng EPS và JPG.

Tải xuống 100 tài liệu quảng cáo và tờ rơi vector

Download [460 MB]
Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Vector thực đơn thức ăn và quán cà phê

Trong phần này, bạn sẽ thấy 5 files menu “quán cà phê” và “thức ăn nhanh…