Phần mềm ẩn ip Platinum Hide IPPlatinum Hide IP – một chương trình được thiết kế để che giấu địa chỉ IP của bạn, tự động thiết lập một máy chủ proxy làm việc và chọn nó để sử dụng trong máy tính của bạn.

Các tính năng chính

  • Bảo vệ từ bất kỳ trang web mà cố gắng để “giám sát” của các sở thích của bạn hoặc theo bạn trên một địa chỉ IP duy nhất
  • Giúp tránh việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn để gửi thư rác và các lỗ hổng khác
  • Bảo vệ chống lại hacker bằng cách ẩn địa chỉ IP, cũng như thông tin về điều hành hệ thống
  • có khả năng thường xuyên thay đổi địa chỉ IP làm tăng an toàn
  • Bật và tắt với một IP nhấp chuột duy nhất nếu bạn muốn ẩn
  • cho phép bạn bỏ qua các giới hạn của chủ sở hữu của một số các nguồn lực của những người dùng định nghĩa nước CHÍNH PHỦ hoặc khu vực địa lý
  • Được sử dụng với các mail-dịch vụ để gửi email nặc danh

Phần mềm ẩn ip Platinum Hide IP

Hướng dẫn cài đặt:

1. Cài đặt chương trình và không chạy.
2. Copy files patch vào thư mục cài đặt chương trình và Chạy patch.
3. Nhấn patch trong cửa sổ vừa xuất hiện, định đường dẫn đến PlatinumHideIP.exe
hoặc Run Activator
4. Xong
Xem thêm Công cụ internet

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm hỗ trợ tải file Ant Download Manager v2.11.0

Ant Download Manager – quản lý tuyệt vời tải về một loạt các tập tin từ Internet, mà…