loading...

ShortLink Premium URL Shortner ASP.Net Project

Tính năng:

 • short any long url or link
 • free to short url for everyone
 • manually generate short link for your self
 • password encryption and ajax implementation
 • fully manually created methods and logics used
 • fully code is basic language used and easy to determine
 • beautiful and responsive for all device
 • originally provides from your own website
 • we didn’t use any other shortner api or services
 • add pages to your website and manage them easily
 • easy to manage footermenu and update easily
 • 100% easy and secure installation and activations

Hướng dẫn

 • dự án này chứa hai thư mục – sourcefile và documentation
 • upload tất cả các file và thư mục của sourcefile vào thư mục gốc(root)
 • bây giờ hãy sửa một số cấu hình trong file: root > App_Code > PortalConfiguration.cs
 • cập nhật trang web chi tiết
 • cập nhật thông tin đăng nhập quản trị viên
 • cập nhật chi tiết kết nối mssql
 • đặt mssql_enable = true
 • đặt localdb_enable = false

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Code Script PHP Easy Lock bảo vệ trang web bằng mật khẩu

Bạn muốn chặn quyền truy cập của người dùng trên một trang nhất định, nhưng không biết phả…