Visual Paradigm Community Edition

Visual Paradigm là một chương trình chuyên nghiệp và có lẽ là công cụ tốt nhất để thiết kế và tùy chỉnh các biểu mẫu UML khác nhau, báo cáo và tạo mã cũng như các tính năng khác của phần mềm này.

Các tính năng của phần mềm Visual Paradigm:

Business Modeling Tools: Giải thích cấu trúc của nhóm / công ty của bạn bằng sơ đồ tổ chức. Hiển thị luồng dữ liệu bằng sơ đồ luồng dữ liệu (DFD). Vẽ sơ đồ tổ chức về con người, doanh nghiệp, vị trí, mối quan hệ nội bộ, chức danh và thứ hạng của họ cho nhóm / tổ chức của bạn. Xác định các cụm khác nhau, vẽ sơ đồ quy trình làm việc (DFD), dựa trên bất kỳ quy trình DFD nào Xác định từng cá nhân, chi tiết các nhiệm vụ bằng sơ đồ quy trình, thiết kế chính xác và chính xác, giúp dễ dàng vẽ sơ đồ chuyên nghiệp và phức tạp với việc sử dụng chuột tốt nhất có thể, chuẩn bị dữ liệu được sử dụng để vẽ ERP, cung cấp biểu đồ ma trận Tinh vi để thể hiện tất cả các chi tiết của tổ chức của bạn và …

Business Process Modeling Toolkit (BPMN): Mô phỏng quy trình công việc. Chia sẻ ý tưởng kinh doanh bằng cách sử dụng biểu đồ quy trình kinh doanh. Hiểu cách thức một doanh nghiệp đang làm là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc thúc đẩy các quy trình kinh doanh. Mô hình quy trình kinh doanh và ký hiệu hóa của nó (BPMN) cung cấp một biểu diễn đồ họa của quy trình kinh doanh theo cách đơn giản và dễ hiểu để giúp dễ dàng mở rộng và hiểu các cấu trúc kinh doanh.

UML and SysML toolkit: Để thiết kế phần mềm hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa tích hợp (UML) và tài liệu, mô phỏng và … các khía cạnh khác nhau của phần mềm được sử dụng. Với công cụ này, bạn có thể sử dụng sơ đồ trường hợp, sơ đồ lớp, sơ đồ tuần tự, sơ đồ truyền thông, sơ đồ máy trạng thái, sơ đồ thành phần, sơ đồ triển khai, sơ đồ đối tượng, sơ đồ thời gian, v.v.

Professional Modeling Toolkit: Nó được sử dụng để thiết kế một mô hình lớn sử dụng các thành phần nhỏ hơn và giúp thay đổi dễ dàng hơn.

Professional Architectural Tools: Xác định cấu trúc công ty bằng các công cụ ArchiMate, Zachman Framework và BMM.

 • SoaML Modeling: Giải thích về các dịch vụ hiện có và bắt buộc sử dụng Ngôn ngữ mô hình hóa cấu trúc (SoaML), bao gồm sơ đồ dịch vụ giao diện, sơ đồ dịch vụ liên hệ, v.v.
 • Database Design Toolkit (ERD): Bằng cách sử dụng ERD, bạn có thể hình dung cơ sở dữ liệu và các loại giao tiếp của nó.

Code engineering: Sử dụng tùy chọn này để tạo mã cho các mô hình lớp UML.

 • Đo lường bằng UeXceler
 • Chỉ định các chi tiết của các yêu cầu
 • Thực hiện thay đổi chính xác với phân tích tác động
 • Công cụ báo cáo
 • Mô hình chia sẻ
 • Công cụ mô phỏng
 • Quản lý công việc
 • Vv …

NOTE: Hướng dẫn reset lại Visual Paradigm để dùng thử 30 ngày:

 1. Vào đường dẫn: “C:\Users\<Tên người dùng của bạn>\AppData\Roaming\VisualParadigm
 2. Xóa tất cả những gì có trong thư mục đó
 3. Mở lại Visual Paradigm và kích hoạt lại dùng thử.

Download Visual Paradigm Bản v12:

Download VP Stand [223 MB]

Download Visual Paradigm Bản v13:

Download x86Download x64

Download Visual Paradigm Bản v15.2:

Download x64 [655 MB]

Xem thêm Phần mềm thiết kế

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2025

Autodesk 3ds Max là một ứng dụng đa nền tảng chuyên nghiệp dành cho mô hình 3D, hoạt hình …