Bộ phần mềm TMS Cryptography Pack
Bộ phần mềm TMS Cryptography Pack

Gói mật mã TMS bao gồm các thuật toán mạnh mẽ và cập nhật cho hầu hết các hoạt động mã hóa. Bộ phần mềm này bao gồm các thuật toán encryption/decryption, signature / validation, hash and authentication of data and files.

Tính năng TMS Cryptography Pack:

 • AES MAC để xác thực dữ liệu
 • Salsa20 để mã hóa và giải mã dữ liệu
 • Khóa mật khẩu PBKDF2 dựa trên PKCS
 • SHA 2 để tạo hash theo FIPS 180-4
 • Blake2 để tạo hash và hỗ trợ từ Argon2
 • EdDSA ký và xác nhận với các đường cong elliptic Edwards
 • SHA 3 để tạo hash theo dự thảo FIPS 202
 • Speck cho mã hóa và giải mã với chip năng lượng thấp
 • Argon2 để trích xuất khóa từ mật khẩu
 • Chế độ đếm AES Galois để xác thực dữ liệu theo NIST SP 800-30D
 • RIPEMD-160 cho sản xuất hash (ví dụ, Block Chen / Bitcoin khả năng tương thích)
 • Hỗ trợ các chức năng mã hóa / giải mã các định dạng chuẩn khác nhau (ví dụ Base64)
 • AES (Tất cả các chế độ tiêu chuẩn và kích thước khóa) để mã hóa và giải mã dựa trên FIPS 197
 • ECIES để mã hóa và giải mã với đường cong elip, AES và SHA2 (để chuyển đổi khóa)
 • RSA (OAEP và PSS) cho dữ liệu khóa chữ ký lên tới 4096 bit hoặc mã hóa và giải mã (để trao đổi khóa)

TẢI VỀ [274 MB]

Xem thêm PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm quay video màn hình Bandicam v6.2.3 Full

Bandicam là phần mềm giúp bạn ghi lại các hoạt động, sự kiện, chơi game, stream… trê…