Phần mềm ghost windows Easy Sysprep

Mình xin chia sẻ phần mềm ES4.3 mới nhất đã được fix các lỗi trước đây.

Các lỗi được fix bao gồm:

  1. Lỗi không chạy được ứng dụng trong phần “General Call Interface”
  2. Lỗi Deploy.exe

TẢI VỀ

Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Kích hoạt key Window 10 pro bản quyền giá rẻ: mua bán key uy tín

Win 10 pro là hệ điều hành đóng vai trò quan trọng giúp người sử dụng dễ dàng thực hiện cá…