Phần mềm ghost windows Easy Sysprep

Mình xin chia sẻ phần mềm ES4.3 mới nhất đã được fix các lỗi trước đây.

Các lỗi được fix bao gồm:

  1. Lỗi không chạy được ứng dụng trong phần “General Call Interface”
  2. Lỗi Deploy.exe

TẢI VỀ

Xem thêm PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm WinUtilities Professional v15.83 – tối ưu máy tính

WinUtilities Professional là một phần mềm tối ưu hóa hiệu suất hệ thống đa chức năng và tố…