Phần mềm lập trình web JetBrains PhpStorm 2017.1.4 Build 171.4694.2

JetBrains PhpStorm cung cấp một trình soạn thảo cho PHP, HTML và JavaScript với việc phân tích mã lỗi, chống lỗi và tự động tái tạo mã PHP và JavaScript. PhpStorm hỗ trợ PHP 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 & 7,0 bao gồm cả generators, coroutines, từ khóa, cú pháp ngắn… Nó bao gồm một trình soạn thảo SQL đầy đủ với các kết quả truy vấn có thể chỉnh sửa.

PhpStorm được xây dựng trên IntelliJ IDEA, được viết bằng Java. Người dùng có thể mở rộng IDE bằng cách cài đặt các plugin được tạo ra cho nền tảng IntelliJ hoặc viết các plugin riêng của họ.

Tất cả các tính năng có sẵn trong WebStorm được bao gồm trong PhpStorm, bổ sung hỗ trợ cho PHP và cơ sở dữ liệu.WebStorm cung cấp các plugin JavaScript cài đặt sẵn (chẳng hạn như Node.js), cũng có sẵn cho PhpStorm.Phần mềm lập trình web JetBrains PhpStorm 2017.1.4 Build 171.4694.2

IDE cung cấp hoàn thiện các đoạn mã thông minh, làm nổi bật cú pháp, định dạng mã định dạng mở rộng, kiểm tra lỗi trực tuyến, mã hoá gấp, hỗ trợ các hỗn hợp ngôn ngữ và hơn thế nữa. Tự động refactorings xử lý mã của bạn với sự chăm sóc, giúp làm cho các thiết lập dự án toàn cầu một cách dễ dàng và an toàn. Các bản sửa lỗi nhanh cho hầu hết các lần kiểm tra giúp bạn dễ dàng khắc phục hoặc cải tiến mã ngay lập tức. Alt + Enter hiển thị các tùy chọn thích hợp cho mỗi lần kiểm tra.

Cấu hình Zero gỡ lỗi làm cho nó thực sự dễ dàng để gỡ lỗi các ứng dụng PHP của bạn. Bên cạnh đó, PhpStorm cung cấp nhiều tùy chọn cho việc gỡ rối mã PHP bằng Visual Debugger, do đó bạn có thể: kiểm tra các biến do người dùng định nghĩa, đặt các điểm ngắt và đánh giá một biểu thức trong thời gian chạy, gỡ lỗi các ứng dụng từ xa, gỡ lỗi một trang trong nhiều phiên cùng một lúc, .

Các tính năng chính của JetBrains PhpStorm:

 • Trình chỉnh sửa mã thông minh của PHP
 • Trình biên tập HTML / CSS / JavaScript
 • Phân tích mã
 • Điều hướng và Tìm kiếm Mã Dễ dàng
 • Gỡ lỗi, kiểm tra và lập hồ sơ
 • Hỗ trợ tất cả các công nghệ phát triển web như HTML5, CSS, SASS, SCSS, LESS, CoffeeScript, ECMAScript Harmony, mẫu Ngọc, vv
 • Gỡ lỗi JavaScript và kiểm tra
 • Hỗ trợ cho Khung Hiệu chỉnh JavaScript
 • Cung cấp các công cụ và các tính năng hỗ trợ mã để làm việc với cơ sở dữ liệu và SQL

Hướng dẫn cài đặt JetBrains PhpStorm:

1) Giải nén và cài đặt phần mềm.
2) Chọn máy chủ cấp phép cho nền tảng mong muốn của bạn:

 • ./darwin – MacOSX (x86, x64)
 • ./freebsd – FreeBSD (x86, x64, arm)
 • ./linux – Linux (x86, x64, arm, arm64)
 • ./windows – Windows (x86, x64)

Bạn có thể chạy giấy phép máy chủ trên máy tính của bạn, hoặc trên máy chủ (dành riêng). Nền tảng độc lập, máy chủ giấy phép có thể cấp giấy phép khách hàng của bất kỳ nền tảng nào.

3) Sao chép files vào Thư mục để kích hoạt vĩnh viễn, chẳng hạn như such as C:\dvt-jb-lic-server\ , C:\dvt-license_server\windows hoặc /opt/dvt-jb-lic-server/

4.1) Đối với Windows:
– Bắt đầu trên cmd với vai trò Quản trị viên.(Run as administrator)
– Vào thư mục, nơi bạn đặt files lúc nãy, sử dụng “cd”. vd của mình: cd C:\dvt-license_server\windows
– Chạy 1 trong 2 lệnh bên dưới để cài đặt cấp phép máy chủ:

x64: dvt-jb_licsrv.386.exe -mode install
x64: dvt-jb_licsrv.amd64.exe -mode install

Cài đặt JetBrains PhpStorm với cmd

Thao tác này sẽ cài đặt máy chủ giấy phép như là một Cửa sổ dịch vụ. Nếu bạn muốn xóa nó,Một lần nữa, sử dụng “-mode uninstall”.

– Mở services.msc và bắt đầu start dịch vụ.

Cài đặt JetBrains PhpStorm với services
Cách khác, sử dụng “net start” hoặc khởi động lại Máy tính/máy chủ của bạn.

4.2) Hệ điều hành khác
– Vào thư mục, nơi bạn đặt giấy phép Máy chủ.
– Thực hiện với sudo:

dvt-jb_licsrv.[platform].[arch] -mode install

Để gỡ cài đặt, bạn có thể sử dụng -mode uninstall. Điều này sẽ cài đặt (tùy thuộc vào hệ thống dịch vụ của bạn) một dịch vụ mới.
– Bắt đầu dịch vụ này bằng dịch vụ tiêu chuẩn standard service tools.

5) Bắt đầu ứng dụng, hãy trỏ nó đến máy chủ cấp phép. Nếu bạn đang chạy máy chủ cấp phép trên cùng một máy chủ lưu trữ, Bạn có thể chỉ nó vào “http://127.0.0.1:1337”. Nếu không thì, Sử dụng ip hoặc tên máy chủ của máy chủ cấp phép của bạn.

6) Done.

Trang chủ: http://www.jetbrains.com/phpstorm/

TẢI VỀ

Xem thêm PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm quay video màn hình Bandicam v6.2.3 Full

Bandicam là phần mềm giúp bạn ghi lại các hoạt động, sự kiện, chơi game, stream… trê…