Project After Effects Christmas Сard

Tính năng, đặc điểm:

  • – Không yêu cầu plugins
  • – 1920 x 1080 25fps
  • – Độ dài 18 giây
  • – Thời gian render – khoảng 15-20 phút
  • – Dễ dàng chỉnh sửa dự án
  • – Kênh Alpha – KHÔNG
  • – Âm nhạc không được bao gồm.

TẢI VỀ [190 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…