Project After Effects Christmas Сard

Tính năng, đặc điểm:

  • – Không yêu cầu plugins
  • – 1920 x 1080 25fps
  • – Độ dài 18 giây
  • – Thời gian render – khoảng 15-20 phút
  • – Dễ dàng chỉnh sửa dự án
  • – Kênh Alpha – KHÔNG
  • – Âm nhạc không được bao gồm.

TẢI VỀ [190 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Adobe After Effects 2021 v18.4.0 Windows

Adobe After Effects là một chương trình phổ biến để chỉnh sửa video và hình ảnh động, tạo …