Tolerated Cinematic – Doctor Strange Realistic Portal

Một tệp / mẫu dự án giúp bạn tạo Doctor Strange Realistic Portal. Tải về và bạn có thể chỉnh sửa nó theo yêu cầu của bạn.

  • Resolution 4K
  • Bao gồm 2 Premade Clips (30 seconds each)
  • Tỷ lệ khung hình 30 Fps/s
  • Âm thanh Không bao gồm
  • Tương thích AE CS5.5 Hoặc cao hơn
  • Yêu cầu Plugins? Không
  • Kích thước: 113MB

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Christmas Greetings After Effects Templates [MotionArray ]

Christmas Greetings là một mẫu After Effects tuyệt đẹp với thiết kế thời trang, những vệt …