loading...

Phần mềm lập trình JetBrains RubyMine

Môi trường lập trình tích hợp JetBrains RubyMine cũng được thiết kế để tạo ra sức mạnh tổng hợp và tính toàn vẹn lớn hơn trong IDE này.

Các tính năng của môi trường lập trình JetBrains RubyMine:

  • Trình soạn thảo sách thông minh của Ruby
  • Hỗ trợ khả năng tự động hoàn tất mã cho Ruby và các ngôn ngữ như HTML, CSS và JavaScript
  • Gỡ lỗi mã đồ họa và nâng cao
  • Kiểm tra toàn bộ mã Ruby và Rails của Ruby
  • Khả năng sửa đổi, xây dựng lại và tối ưu hóa mã phần mềm mà không thay đổi chức năng cốt lõi của nó (tái cấu trúc).
  • Hỗ trợ mã hóa Zeus
  • Có RSpec như là một khung phát triển theo hướng hành vi (BDD) cho Ruby

TẢI VỀ [220 MB]TẢI VỀ Cr@ck

 

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm Công cụ lập trình

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm DevExpress Universal for .NET 18.1.5 – Hỗ trợ Visual studio lập trình

Developer Express Inc được thành lập vào năm 1998 để cung cấp các thành phần với Delphi và…