Bộ All in One Microsoft Runtimes 2.4.2 2017 dành cho windows

Bộ All in One Microsoft Runtimes – một bộ các ứng dụng cần thiết để chạy hầu hết các phần mềm hiện đại và các trò chơi có chứa .NET Framework (bao gồm cả các hotfix), DirectX 9.0c, Adobe Flash Player, Microsoft Silverlight, Shockwave Player, Java Runtime, Microsoft Visual C ++ Runtimes và Microsoft Visual J # SE. Sau khi khởi động chương trình sẽ tự động phát hiện các thành phần yêu cầu cập nhật. Bắt đầu đếm ngược, có thể dừng lại để chỉ chọn các thành phần cần thiết. Cài đặt trong chế độ slient, tiến độ của nó được hiển thị trong cửa sổ bên phải dưới hình thức văn bản.

Có gì trong bản AiO Runtimes này:

 • NET Framework + Updates
 • Java Runtime Environment
 • DirectX 9.0c Extra files
 • General runtime files
 • Microsoft Visual C++ Runtimes (v2005 – v2017)
 • Microsoft Visual J# SE
 • Microsoft Silverlight
 • Adobe Flash Player (Opera, FireFox, Internet Explorer)
 • Shockwave Player (Internet Explorer Plugin)

Những thay đổi trong phiên bản:

 • Adobe Flash Player v26.0.0.137
 • Shockwave Player v12.2.9.199
 • Silverlight trên v5.1.50907.0
 • Fix: KB4019990 là trong .NET 4.7 tại tiến cài đặt

TẢI VỀ

Xem thêm PHẦN MỀM

Được đề xuất cho bạn

UVK Ultra Virus Killer v11.4 – Phần mềm tối ưu, sửa chữa windows

UVK là một chương trình loại bỏ virus mạnh mẽ và có nhiều công cụ sửa chữa Windows. Với gi…