Bộ All in One Microsoft Runtimes 2.4.2 2017 dành cho windows

Bộ All in One Microsoft Runtimes – một bộ các ứng dụng cần thiết để chạy hầu hết các phần mềm hiện đại và các trò chơi có chứa .NET Framework (bao gồm cả các hotfix), DirectX 9.0c, Adobe Flash Player, Microsoft Silverlight, Shockwave Player, Java Runtime, Microsoft Visual C ++ Runtimes và Microsoft Visual J # SE. Sau khi khởi động chương trình sẽ tự động phát hiện các thành phần yêu cầu cập nhật. Bắt đầu đếm ngược, có thể dừng lại để chỉ chọn các thành phần cần thiết. Cài đặt trong chế độ slient, tiến độ của nó được hiển thị trong cửa sổ bên phải dưới hình thức văn bản.

Có gì trong bản AiO Runtimes này:

 • NET Framework + Updates
 • Java Runtime Environment
 • DirectX 9.0c Extra files
 • General runtime files
 • Microsoft Visual C++ Runtimes (v2005 – v2017)
 • Microsoft Visual J# SE
 • Microsoft Silverlight
 • Adobe Flash Player (Opera, FireFox, Internet Explorer)
 • Shockwave Player (Internet Explorer Plugin)

Những thay đổi trong phiên bản:

 • Adobe Flash Player v26.0.0.137
 • Shockwave Player v12.2.9.199
 • Silverlight trên v5.1.50907.0
 • Fix: KB4019990 là trong .NET 4.7 tại tiến cài đặt

TẢI VỀ

Xem thêm HỆ THỐNG - BẢO MẬT

Được đề xuất cho bạn

KMS Tools 1.8.2020 – Bộ phần mềm kích hoạt windows, office

Ratiborus KMS Tools là một bộ gồm nhiều phần mềm giúp bạn kích hoạt windows hay office của…