Ratiborus KMS Tools là một bộ gồm nhiều phần mềm giúp bạn kích hoạt windows hay office của mình. Thực ra ý tưởng vẫn như nhau, trên màn hình destop của bạn có tất cả các công cụ từ tác giả trong một ứng dụng, bạn chỉ cần chọn phần mềm mong muốn và có thể sử dụng ngay lập tức, không cần cài đặt, tất cả hoàn toàn portable.

Nói chung, không có gì để nói thêm, nó đã quá rõ ràng và dễ hiểu cho bạn để kích hoạt Windows và các sản phẩm khác của mình.:d

Phần mềm KMS Tools giúp kích ho@t windows, office

Có gì mới trong bản này:

 • AAct Network v1.1.7 Portable
 • AAct v3.9.7 Portable
 • ConsoleAct v2.3 Portable
 • Defender Tools v1.0.4
 • Garbage Collector v1.3.6 x86_x64_13_01_2019
 • KMSAuto Lite Portable v1.5.0
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
 • KMSCleaner v1.9 Portable
 • MSAct++ 2.07.1
 • MSActBackUp Portable v1.2.4
 • Office 2013-2019 C2R Install v6.5.3
 • PIDKey Lite v1.63.2 RU EN and more
 • UniCrypt 2016 v2.2
 • W10 Digital Activation Program v1.3.7 Portable

TẢI VỀ bộ active 2017 [32 MB]TẢI VỀ [41 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Tải Files ISO Microsoft Windows và Office

Một phần mềm nhỏ gọn, miễn phí, không cần cài đặt, bạn có thể dùng nó để tải trực tiếp (IS…